Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 58695
Fórum pro udržitelný rozvoj 2005

19.10.2005 — Fórum pro udržitelný rozvoj 2005 se koná dne 11. října 2005 od 9 do 16 hodin ve Velké zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. Fórum svolává Ing. Martin Jahn, místopředseda vlády a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Záštitu nad Fórem převzal primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.

pozvánka MŽP na čtvrtý ročník Týdne udržitelného rozvoje v ČR (29. května až 2. června v Praze )

17.5.2006 — Akce se uskuteční v termínu od 29. května do 2. června v Praze a je organizována Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s velvyslanectvími Francie, Švýcarska, Velké Británie a Severního Irska a dalšími institutcemi. V rámci Týdne udržitelného rozvoje 2006 proběhnou konference, semináře, výstavy a promítání, jejichž hlavním tématem je „Udržitelná výroba a spotřeba“.

konference UDRŽITELNÝ ROZVOJ – PŘÍLEŽITOST PRO SPOLUPRÁCI, Praha 1.-2. června

24.5.2005 — Ve dnech 1.-2. června 2005 se uskuteční ve Velkém sále Magistrátu hl.m. Prahy konference UDRŽITELNÝ ROZVOJ – PŘÍLEŽITOST PRO SPOLUPRÁCI. Konference se uskuteční pod záštitou místopředsedy vlády a předsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj Martina Jahna a radního hlavního města Prahy pro životní prostředí Miloše Gregara a organizuje ji Nadace Partnerství a Český národní komitét UNEP.

Radní Gregar zahájil mezinárodní konferenci o udržitelném rozvoji

1.6.2005 — Konferenci Udržitelný rozvoj – příležitost pro spolupráci zahájil dnes dopoledne ve velkém jednacím sále Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí radní Miloš Gregar. Cílem konference je představit nejprogresivnější trendy v podnikání založené na principech udržitelného rozvoje a oživit celospolečenskou diskusi o zlepšení kvality života s ohledem na ekonomické, sociální a ekologické aspekty a jde o výjimečné setkání českých i světových osobností. Konferenci pořádá dnes a zítra Nadace Partnerství1 a Český národní komitét UNEP2.

Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy - Úvod

31.1.2013 — Indikátory udržitelného rozvoje usnadňují hodnocení pokroku k udržitelnosti, umožňují srovnání s doporučenými hodnotami, legislativními limity, srovnání mezi státy, regiony, městy, umožňují stanovení cílů rozvoje, zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků.

Radnice hostila účastníky Krajského kulatého stolu Udržitelného rozvoje ČR

19.4.2007 — Velká jednací síni Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí dnes hostila účastníky Krajského kulatého stolu k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Cílem kulatých stolů je shromáždit názory, připomínky a náměty z regionu a formulovat problémy, které dle názoru kraje a dalších regionálních subjektů provázejí uplatňování udržitelného rozvoje v podmínkách ČR. Na půdě radnice je uvítal radní hl. m. Prahy pro životní prostředí Petr Štěpánek, který také shrnul problematiku udržitelného rozvoje v hlavním městě.

Indikátory udržitelného rozvoje a ŽP hl. m. Prahy

26.1.2024 — Indikátory udržitelného rozvoje usnadňují hodnocení pokroku k udržitelnosti, umožňují srovnání s doporučenými hodnotami, legislativními limity, srovnání mezi státy, regiony, městy, umožňují stanovení cílů rozvoje, zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků.

Zahájení Fóra pro udržitelný rozvoj

10.5.2004 — Primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém se dnes v 10:00 hodin ve Velkém jednacím sále pražského magistrátu zúčastnil slavnostního zahájení Fóra pro udržitelný rozvoj

Praha na cestě k udržitelnému rozvoji města

19.6.2017 — Ve čtvrtek 15. června 2017 na pracovním jednání hodnotící komise Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představila radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková spolu s úředníky z různých odborů MHMP úsilí Prahy o udržitelný rozvoj.

V Praze se uskuteční mezinárodní konference OSN Evropský Habitat

9.3.2016 — Příští týden ve dnech 16. až 18. března 2016 se v Praze uskuteční mezinárodní regionální konference Evropské hospodářské komise OSN Evropský Habitat. Tématem konference bude bydlení a udržitelný rozvoj měst. Jedná se o přípravnou akci k summitu OSN s názvem Habitat III, který proběhne v říjnu letošního roku v Ekvádoru.