Číslo jednací MHMP 83816/2021 - Odpověď k pozemku parc. č. 182 k.ú. Libeň
Datum 28.01.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor