Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti

Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 1/2023 k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti, účinné od 19. 10. 2023.

26. října 2023
26. října 2023