Vyhláška č. 13/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 13/1994
Sbírka 05/1994
Datum vydání 10.02.1994
Datum účinnosti 01.03.1994
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 10.2.1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1
 
Statut hlavní město Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto :

1) v čl. 2 se vypouští odst. 3

2) čl. 3b zní:

"čl.3b

1) K žádosti městské části o svěření majetku, která obsahuje radou zastupitelstva hlavního města Prahy stanovené náležitosti, se hlavní město Praha vyjádří nejpozději do 2 měsíců.

2) Svěřování majetku, kromě svěřování dle čl.3a je prováděno novelami čl. 3c."

3) čl. 3c zní:

"čl. 3c

1) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha 1 svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ---------------------------------------------------------------------- Nové Město 148 798 1628

2) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha 2 svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ---------------------------------------------------------------------- Vinohrady 2256 2419 1928 1957 1200

3) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha 3 svěřen tento nemovitý majetek:

kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------- Žižkov 4298/3 4298/6 4298/8 4298/9 4298/10 4298/11 4298/12 4298/13 973 1485 974/1 580 975 358 972 905 977 819 980 545 976 1204 479 3409 1730 488 40

4) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha 4 svěřen tento nemovitý majetek:


výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------- Nusle 104 1232 625 103 12590

5) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha 5 svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------------ Smíchov 22 2149 83

6) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha 6 svěřen jiný nemovitý majetek.

7) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha 7 svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ----------------------------------------------------------------------- Holešovice 2104/2 3659 2104/4 1427 37 2104/5 58

8) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha 8 svěřen jiný nemovitý majetek.

9) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha 9 svěřen jiný nemovitý majetek.

10) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha 10 svěřen jiný nemovitý majetek.

11) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Jižní Město svěřen tento nemovitý majetek:

4 výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------------- Chodov 2119/4 53292 251/8 (část) 6700 2116/3 952 251/77 1883 245/1 5030 229/5 25000

12) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Modřany svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. --------------------------------------------------------------------- Modřany 688/1 3626 (původní označ. dle PK)

13) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Jihozápadní Město svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ---------------------------------------------------------------------------- Stodůlky 2131/128 3739 2131/129 17056 Jinonice 1294/185 3661 1294/186 82 1294/187 592 1294/188 3442 1294/189 1910 1295/1 11666 1426 2810 262/3 1434 262/6 53 262/9 543 262/10 150 262/11 1448

14) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Kunratic svěřen jiný nemovitý majetek.

15) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Libuš svěřen jiný nemovitý majetek.

16) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Šeberov svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ---------------------------------------------------------------------- Šeberov 1529 1583 531/35 45344 537/1 175258 Hole 487/4 112043

17) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Újezd u Průhonic svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. -------------------------------------------------------------------- Újezd u Průhonic 265/109 2976

18) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Lipence svěřen jiný nemovitý majetek.

19) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Slivenec svěřen jiný nemovitý majetek.

20) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Zbraslav svěřen jiný nemovitý majetek.

21) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Radotín svěřen jiný nemovitý majetek.

22) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Zličín svěřen jiný nemovitý majetek.

23) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Velká Chuchle svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------- Malá Chuchle 152 1023 154 1901

24) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Lochkov svěřen jiný nemovitý majetek.

25) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Řeporyje svěřen jiný nemovitý majetek.

26) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Suchdol svěřen jiný nemovitý majetek.

27) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Nebušice svěřen jiný nemovitý majetek.

28) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Řepy svěřen jiný nemovitý majetek.

29) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Lysolaje svěřen jiný nemovitý majetek.

30) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Přední Kopanina svěřen jiný nemovitý majetek.

31) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Březiněves svěřen jiný nemovitý majetek.

32) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Dolní Chabry svěřen jiný nemovitý majetek.
33) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Ďáblice svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------------- Ďáblice 603 1282 604 113 608 10139

34) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Běchovice svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------- Běchovice 56 3921

35) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Čakovice svěřen jiný nemovitý majetek.

36) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Dolní Počernice svěřen jiný nemovitý majetek.

37) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Horní Počernice svěřen jiný nemovitý majetek.

38) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Kbely svěřen jiný nemovitý majetek.

39) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Klánovice svěřen jiný nemovitý majetek.

40) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Koloděje svěřen jiný nemovitý majetek.

41) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Kyje svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. -------------------------------------------------------------------- Kyje 2652/3 4765

42) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Letňany svěřen jiný nemovitý majetek.

43) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Satalice svěřen jiný nemovitý majetek.

44) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Újezd nad lesy svěřen jiný nemovitý majetek.

45) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Vinoř svěřen jiný nemovitý majetek.

46) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Dolní Měcholupy svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. -------------------------------------------------------------------------- Dolní Měcholupy 642/20 23 642/21 7966 642/22 39 642/23 1289 642/24 147 642/25 907 642/26 90 642/27 73 642/18 (část) 5794 642/17 (část) 6430 642/4 (část) 93 642/19 10867

47) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Horní Měcholupy svěřen jiný nemovitý majetek.

48) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha-Petrovice svěřen tento nemovitý majetek
výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ----------------------------------------------------------------------- Petrovice 202/6 323 251 202/7 319 252 202/8 324 253 202/2 2506 203/19 49 552/2 1

49) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Štěrboholy svěřen jiný nemovitý majetek.

50) Mimo majetek, svěřený dle č. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Benice svěřen jiný nemovitý majetek.

51) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Dubeč svěřen jiný nemovitý majetek.

52) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Kolovraty svěřen jiný nemovitý majetek.

53) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Kralovic svěřen jiný nemovitý majetek.

54) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Křeslice svěřen jiný nemovitý majetek.

55) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha - Uhříněves svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. --------------------------------------------------------------- Uhříněves 1516/7 4904 738/3 624 522 414 149

56) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Nedvězí svěřen jiný nemovitý majetek.

57) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II není městské části Praha-Trója svěřen jiný nemovitý majetek."

4) články 3d, 3e, 3f, 3g, 3i, se vypouštějí

5) článek 3a, odst.l, písm.b zní:

"b) nabytý rozhodnutím příslušného ministerstva podle ustanovení § 5 a § 6 zákona 1), jestliže k těmto věcem příslušelo právo hospodaření organizacím, u nichž na městské části přešla funkce jejich zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace nebo jestliže šlo o věci uvedené v § 1 odst. 3 zákona. Toto ustanovení se nevztahuje na kulturní památky, k jejichž svěření městské části je nutný souhlas ministerstva kultury ČR, a na nemovitý majetek na území Pražské památkové rezervace".
Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 3. 1994.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hlavního města Prahy
 
RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy1) viz zák. 172/1991 Sb., o majetku obcí

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy