Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 44137
Ropková: Školnímu stravování musíme věnovat zvýšenou pozornost, roli rodiny ale nenahradí

2.6.2016 — Radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková na společné tiskové konferenci s předsedkyní Asociace zřizovatelů školních jídelen (AZŠJ) Kateřinou Cajthamlovou představila posun v aktivitách směřujících ke zkvalitnění školního stravování.

Co potřebuje současná mateřská škola?

1.12.2008 — Náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast školství a vzdělávání Marie Kousalíková dnes zahájila odborný seminář o předškolní výchově na téma „Co potřebuje současná mateřská škola k naplnění všech požadavků, které jsou na ní kladeny?“. Seminář pořádá Společnost pro předškolní výchovu a díky podpoře náměstkyně Kousalíkové se mohl uskutečnit v prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí.

ODPADY A JEJICH OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014, bezplatné školení

1.11.2013 — Koná se ve středu 15. 1. 2014 ve Velké zasedací místnosti MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Práce s dětmi

15.10.2018 — Různé projekty formou seminářů či přednášek přispívají ke zlepšení zdraví malých Pražanů.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti odpadů a ekologické výchovy v Praze - podzim 2017

18.10.2017 — Odborný seminář na téma odpady a EVVO v Praze s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti připravil Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO hl. m. Prahy.

Radní Štěpánek předal osvědčení absolventům Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO

23.10.2009 — V souvislosti s ukončením kurzu Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) pořádalo hl. m. Praha slavnostní předávání osvědčení na Staroměstské radnici. Specializačního kurzu, realizovaného sdružením TEREZA od října 2008 do října 2009, se účastnilo 25 učitelů z pražských škol. Osvědčení o absolvování kurzu předal koordinátorům EVVO pražský radní pro životní prostředí Petr Štěpánek.

Praha napomáhá obnově Iráku

9.1.2006 — Devítičlenná delegace odborníků z Basry a Bagdádu se ve dnech 9. ledna až 5. února v Praze bude školit na téma územní a strategické plánování. Hlavní město Praha, konkrétně Útvar rozvoje města, vytvořilo programovou náplň školení a poskytlo na ně finanční zdroje.

Seminář ke Grantovému programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence

17.9.2015 — Oddělení prevence Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence uspořádalo 16. září v prostorách Nové radnice seminář ke Grantovému programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních a aktuálním otázkám primární prevence v učňovském školství. Semináře se účastnilo 150 pedagogů z pražských škol a školských zařízení.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP uspořádal odborné semináře pro pedagogy základních škol na téma „Odpady a EVVO v hl. m. Praze

14.11.2017 — Série odborných seminářů s tématikou „Odpady a EVVO v hl. m. Praze“ proběhla na přelomu měsíců říjen a listopad 2017 za účasti 38 pedagogů z 33 základních škol v Praze. Semináře připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP s cílem zvyšovat obornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odpadů a ekologické výchovy

20.2.2013 — Sérii přednášek na téma odpady a ekologická výchova absolvovali v lednu a únoru pedagogové pražských mateřských škol. Tuto akci připravil Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu KK EVVO HMP. Cílem semináře bylo zvýšit odbornou úroveň pedagogických pracovníků v oblasti odpadů a ekologické výchovy.

Italští a čeští studenti spolu na Staroměstské radnici

30.3.2009 — Náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast školství a vzdělávání Marie Kousalíková dnes v Brožíkově síni Staroměstské radnice přivítala studenty z gymnázia Liceo Orazio v Římě. Italské gymnázium je partnerskou školou strašnického Gymnázia Voděradská a jeho studenti jsou zde v Praze na týdenním výměnném pobytu.