Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
V soutěži Zelená informacím obsadila Praha druhé místo

20.1.2017 — Významný úspěch v konkurenci ostatních měst České republiky zaznamenalo hlavní město Praha. V 6. ročníku soutěže Zelená informacím, která hodnotí nejzdařilejší prezentace informací o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst, Praha získala 2. místo.

Ročenky Praha životní prostředí a další výstupy z informačního systému IOŽIP

19.5.2021 — Ročenka Praha životní prostředí je vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, 1x DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahovaly poslední ročenky a další publikace a aplikace, Vydání ročenky Praha - životní prostředí od verze 2010 do vyd. 2013 zahrnují jednak podrobnou verzi o rozsahu cca 300 stran (pouze v češtině a jen v elektronické formě v PDF formátu) a dále zkrácenou verzi publikace (v tištěné podobě - v rozsahu do 60 stran), která je k dispozici v tištěné i elektronické podobě a informační leták s výběrem údajů z ročenky (česko-angl., v tištěné podobě a v el. verze v PDF formátu). Vydání od verze 2014 zahrnují kromě podrobné Elektronické zprávy o stavu a vývoji ŽP v Praze (v PDF formátu, v rozsahu cca 300 stran) dále informační brožuru pro veřejnost v rozsahu 20 stran s mapovou přílohou (v tištěné i elektronické podobě, v CZ i angl. mutaci).

Výstava Brány recyklace II.

2.4.2010 — Výstavu, jejímž cílem je ukázat, že vytříděný odpad se skutečně recykluje a výrobky běžně dostupné na trhu, které denně běžně používáme, vznikají také z recyklovaných materiálů, zahájila dnes ve Škodově paláci náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství Marie Kousalíková. Za hlavní město se slavnostního zahájení zúčastnil také radní pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček.

Praha má zpracovaný Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy

31.1.2023 — V návaznosti na požadavek vodního zákona vyhotovilo hlavní město Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy (dále jen Plán pro sucho). Připravený a schválený dokument je nyní zveřejněn na webových stránkách města.

Zpráva o zasedání Eurocities Environment Committee v Praze (X/2003)

10.3.2005 — Praha řeší stejné problémy s kvalitou životního prostředí jako všechna velká města v Evropě. Je proto vítána možnost vyměnit si zkušenosti a nápady, porovnat situaci v jednotlivých městech vč. koncepcí zaměřených na budoucnost, ale i hledat řešení formou společných projektů a ovlivňovat z hlediska potřeb měst národní i mezinárodní strategie.

Seminář k využití CNG u vozidel státní správy

12.3.2009 — Na půdě magistrátu a pod záštitou radního pro oblast životního prostředí Petra Štěpánka dnes proběhl seminář na téma Zemní plyn v dopravě – CNG vozidla ve státní správě.