Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Nová publikace o životním prostředí v Praze

21.4.2004 — Magistrát vydal novou ročenku "Praha – Životní prostředí 2003".

ENVIS - nový internetový informační servis o životním prostředí v Praze byl oceněn v mezinárodní soutěži

20.6.2003 — Informační servis o životním prostředí v Praze (ENVIS) https://envis.praha.eu/ se v soutěži o nejlepší webovské stránky o stavu životního prostředí v zemích střední a východní Evropy, vč. zemí bývalého Sovětského svazu, umístil na 3. místě. Soutěž byla vyhlášena v rámci Programu OSN pro životní prostředí organizací GRID (Global Resources Information Databases) UNEP v norském Arendalu. V soutěži zvítězily webové stránky Tádžikistánu a na 2. místě se umístila prezentace Chorvatska. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na Konferenci ministrů životního prostředí v Kijevě "Životní prostředí pro Evropu" na konci května tohoto roku.

Rekonstrukce Stodoly v Toulcově dvoře

20.4.2004 — Pražští radní schválili smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na přestavbu objektu v Toulcově dvoře. Fond životního prostředí poskytne v letošním roce na opravy Stodoly přes 14,5 milionů korun.

Webové stránky hl. m. Prahy k životním prostředí ENVIS se umístily v soutěži Zelená informacím 2012 na 3. místě

12.12.2012 — V konferenčním sále ústřední budovy ČSOB proběhlo dne 6. prosince 2012 slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Soutěž pořádá občanské sdružení TIMUR ve spolupráci a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky, Svazu měst a obcí ČR, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a společnosti SGS Czech Republic.

Úvodní veřejný seminář OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST A POSOUZENÍ JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)

19.5.2006 — Na tomto semináři se bude veřejnost moci seznámit s obsahem pracovního návrhu Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) na období 2007 - 2013, s prvními výstupy posouzení vlivu OPPK na životní prostředí (SEA OPPK) a s dalším postupem zpracování OPPK a SEA OPPK a s možnostmi, jak se do obou procesů aktivně zapojit.

Praha se přihlásila do soutěže o Evropské zelené město

30.9.2008 — Praha se dnes přihlásila do mezinárodní soutěže o titul Evropské zelené město pro rok 2010. Tato soutěž je určena pro velká evropská města, která mají více než 200 tisíc obyvatel. Jejím cílem je ocenit města aktivní v systematickém přístupu k péči o životní prostředí a přispět k výměně zkušeností a propagaci příkladů dobré praxe.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA) - souhrnné údaje za rok 2020

20.1.2023 — Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění - dále "zákon", podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA - SEA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment. SEA pochází z anglického Strategic Environmental Assessment, což v překladu znamená strategické posuzování vlivů na životní prostředí. Souhrnné informace za rok 2020 zpracované pro Portál ŽP a Zprávu o ŽP v Praze v roce 2020.

Ročenka Praha životní prostředí 2007 k dispozici

23.5.2008 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v květnu další z řady publikací o životním prostředí v Praze - ročenku Praha Životní prostředí 2007. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Analýza SEA - výsledky posuzování vlivu OPPK na životní prostředí

16.11.2006 — V tomto článku naleznete závěrečnou zprávu o výsledcíh posuzování vlivů na životní prostředí Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro programové období 2007 - 13, které vydalo Ministerstvo životního prostředí.

Orgány ochrany životního prostředí obecně

13.1.2014 — Politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) prosazují na základě zákonem stanovené působnosti orgány veřejné správy. Působí jak na ústřední, tak místní úrovni veřejné správy, a to v rámci státní správy nebo samosprávy.

Praha vyhlašuje grantové řízení v oblasti životního prostředí

14.12.2010 — Hl. m. Praha vyhlásí do 21. 12. 2010 grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011 (s ukončením realizace v roce 2012). Rozhodli o tom na svém dnešním zasedání pražští radní. Pro granty v oblasti životního prostředí se v rozpočtu hl. m. Prahy na příští rok předpokládá částka 10 mil. Kč.