Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 67071
Rada hl m. Prahy schválila Implementační plán 2020-2024 Strategie adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze

7.9.2020 — Rada hl. m. Prahy dne 7.9.2020 schválila dokument Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 včetně tzv. živého zásobníku projektů, obsahujícího databázi 207 projektových návrhů, které budou v následujících pěti letech monitorovány, řízeny, průběžně vyhodnocovány a doplňovány.

Metodické informační a osvětové materiály pro veřejnost s tematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

5.3.2020 — Metodické informační a osvětové materiály hl.m. Prahy související s tematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu připravuje OCP MHMP (Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) od roku 2019 ve spolupráci s externími subjekty, v souladu s naplňováním cíle zvyšování informovanosti veřejnosti a místních samospráv v rámci implementačních plánů ke schválené Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Postupně by měly být zpracovávány další výstupy pro jednotlivé dílčí tematické oblasti. Od roku 2017 jsou dále k dispozici informační materiály připravené v rámci kampaně Voda je život.

Informace o workshopu výzkumných projektů v oblasti adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze.

30.6.2021 — Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM v Praze uspořádal dne 15. června 2021 Workshop výzkumných projektů v oblasti adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze, na kterém se sešli řešitelé vybraných projektů zaměřených na adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu a pracovníci magistrátu, odborných organizací a městských částí. Účelem workshopu bylo umožnit výměnu poznatků a názorů řešitelů z projektů z oblasti adaptace na změnu klimatu a získat zpětnou vazbu od odborníků z praxe.

Interaktivní programy pro děti – Adaptace na změnu klimatu, 2018-2019

3.9.2018 — V dnešní době již není pochyb o tom, že na naší planetě dochází ke změně klimatu. Tato změna se více méně dotýká i obyvatel hlavního města Prahy. Ať jsou to extrémní teploty během letních měsíců, přívalové deště nebo například ledovka. To vše trápí právě i obyvatele hlavního města. Magistrát hlavního města Prahy připravil se začátkem nového školního roku 2018/2019 pro Mateřské školy a I. stupeň Základních škol hlavního města Prahy 4 interaktivní programy, které budou děti vzdělávat v oblasti adaptace na změnu klimatu. Programy realizuje Ekocentrum Koniklec

Metodické informační a osvětové materiály pro veřejnost s tematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

20.10.2023 — Metodické informační a osvětové materiály hl.m. Prahy související s tematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu připravuje OCP MHMP (Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) od roku 2019 ve spolupráci s externími subjekty, v souladu s naplňováním cíle zvyšování informovanosti veřejnosti a místních samospráv v rámci implementačních plánů ke schválené Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Postupně by měly být zpracovávány další výstupy pro jednotlivé dílčí tematické oblasti. Od roku 2017 jsou dále k dispozici informační materiály připravené v rámci kampaně Voda je život.

Praha dokončila 57 projektů pro adaptaci na změnu klimatu v hodnotě 377 milionů korun

5.12.2023 — Pražské městské části, odbory Magistrátu hl. m. Prahy a městské organizace v letech 2022-2023 úspěšně ukončily 57 projektů v celkové hodnotě 377 milionů korun, které pomohou Praze s adaptací na změnu klimatu. Do Zásobníku bylo nově zařazeno 75 projektů a 24 záměrů.

Praha dokončila 57 projektů pro adaptaci na změnu klimatu v hodnotě 377 milionů korun

5.12.2023 — Pražské městské části, odbory Magistrátu hl. m. Prahy a městské organizace v letech 2022-2023 úspěšně ukončily 57 projektů v celkové hodnotě 377 milionů korun, které pomohou Praze s adaptací na změnu klimatu. Do Zásobníku bylo nově zařazeno 75 projektů a 24 záměrů.

Interaktivní programy pro děti – Adaptace na změnu klimatu

11.9.2017 — V dnešní době již není pochyb o tom, že na naší planetě dochází ke změně klimatu. Tato změna se více méně dotýká i obyvatel hlavního města Prahy. Ať jsou to extrémní teploty během letních měsíců, přívalové deště nebo například ledovka. To vše trápí právě i obyvatele hlavního města. Magistrát hlavního města Prahy připravil se začátkem nového školního roku 2017/2018 pro Mateřské školy a I. stupeň Základních škol hlavního města Prahy 2 interaktivní programy, které budou děti vzdělávat v oblasti adaptace na změnu klimatu. Programy realizuje Ekocentrum Koniklec.

Workshop řešitelů projektů zaměřených na adaptaci na změnu klimatu v metropolitní oblasti Praha

17.8.2022 — Workshop uspořádal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.i (CzechGlobe) s podporou projektu LIFE TreeCheck Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect (LIFE17 GIC/CZ/000107) dne 20. 6. 2022, v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Zájemcům je nově k dispozici metodika adaptace školských staveb na změnu klimatu v Praze

1.7.2022 — Budovy se významným způsobem podílejí na klimatické změně. Cílem zpracované metodiky je poskytnout , jak využít investiční příležitost spojenou s renovací školských staveb jednak k aplikaci opatření ke snížení vlivu staveb na změnu klimatu a zároveň ke zvýšení komplexní kvality budovy z hlediska architektonického, provozního i technického.

Praha vyzývá realizátory projektů adaptace na změnu klimatu k účasti v soutěži Adapterra Awards

18.2.2020 — Celostátní soutěž Adapterra Awards otevřela nominaci projektů pro svůj druhý ročník, ve kterém budou nově oceňovány i projekty ve speciální kategorii "Praha".