Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 31248
Ochrana klimatu

10.5.2024 —

Ochrana klimatu a hlavní město Praha

31.5.2017 — Průběžný vývoj klimatu a jeho změny hrály v historii lidské společnosti zásadní roli jako jeden z hlavních určujících faktorů jejího vývoje. V posledních letech pozorujeme zrychlování a zesilování těchto změn (nárůst průměrných teplot, nerovnoměrná distribuce vody a srážek, extrémní povětrnostní jevy). Většina odborníků přičítá jejích původ činnostem člověka, při kterých se do atmosféry uvolňují skleníkové plyny, zejména pak energetika, průmysl a doprava. K nárůstu emisí tzv. skleníkových plynů však dochází ve všech odvětvích, včetně probíhajících změn ve využívání krajiny a lesnictví. Intenzita produkce skleníkových plynů, doprovázená jevem tzv. tepelného ostrova se zvyšuje proporcionálně ve vztahu k rozměrům a populaci (velikost, hustota) městských oblastí; následkem toho lze s ohledem na stále rostoucí podíl populace žijící ve městech očekávat v nadcházejících letech výrazné zhoršení podmínek pro život populace zejména městských aglomerací. V praxi to znamená potřebu přijetí takové politiky ochrany klimatu, která kombinací účinných opatření na zmírnění těchto změn a přizpůsobení se změně klimatu umožní omezení negativních dopadů a podpoří udržitelný život společnosti.

Ochrana klimatu a účast veřejnosti – Příklady z evropských měst

30.3.2010 — Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček zahájil dnes odpoledne v prostorách Velkého radničního klubu Staroměstské radnice první ročník semináře Ochrana klimatu a účast veřejnosti – Příklady z evropských měst. Seminář je součástí kampaně na podporu konceptu udržitelného rozvoje, integrace požadavků životního prostředí do všech oblastí sociálního a ekonomického rozvoje společnosti a podporu zásad sdílené odpovědnosti za kvalitu současných i budoucích generací.

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

9.8.2018 — Základní strukturované informace o dokumentu a jeho přípravě, stav k 8/2018

Praha se připojila k nadnárodní klimatické kampani Cities Race to Zero

29.10.2021 — Praha se v minulých dnech připojila k metropolím z celého světa, které se v rámci iniciativy Cities Race to Zero rozhodly omezit produkci svých emisí o polovinu. Potvrzuje tak odhodlání k naplňování vlastního Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, který bude reprezentovat i na letošní Konferenci OSN o změně klimatu (COP26). Ta se uskuteční v příštích dvou týdnech ve skotském Glasgow.

Praha se připojila k nadnárodní klimatické kampani Cities Race to Zero

29.10.2021 — Praha se v minulých dnech připojila k metropolím z celého světa, které se v rámci iniciativy Cities Race to Zero rozhodly omezit produkci svých emisí o polovinu. Potvrzuje tak odhodlání k naplňování vlastního Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, který bude reprezentovat i na letošní Konferenci OSN o změně klimatu (COP26). Ta se uskuteční v příštích dvou týdnech ve skotském Glasgow.

Kodaňská koference OSN o změnách klimatu

7.1.2010 — Základní informace o proběhlé konferenci - odkazy na stránky konference, stránky MŽP ČR a další informační zdroje k tématu.

Hodina Země zve k ochraně klimatu. Není už na co čekat

17.3.2021 — Hodina Země, největší celosvětový happening na ochranu klimatu, se koná v sobotu 27. března 2021. K akci se připojují obce, firmy i jednotlivci a dávají najevo svou podporu ochraně životního prostředí. Během Hodiny Země se tradičně na hodinu zhasínala světla v ulicích měst a obcí, konaly se akce pro veřejnost, zapojovaly se instituce, potemněly památky. Letos se akce koná již podruhé jen virtuálně, s klimatickými závazky. Hodina Země připomíná, že změna klimatu se týká nás všech a nečeká, je nutné ji řešit i v době pandemie. Kampaň v České republice koordinuje Ekologický institut Veronica.