Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 26645
Předcházení vzniku odpadů

28.5.2019 — Zákon č. 541/2020 Sb. (dále jen "zákon") určuje v § 3 Hierarchii způsobů nakládání s odpady, kde je v odst. 2 uvedeno, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů.

Předcházení vzniku odpadů

25.9.2023 — Zákon č. 541/2020 Sb. (dále jen „zákon“) určuje v § 3 Hierarchii způsobů nakládání s odpady, kde je v odst. 2 uvedeno, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů.

Praha má schválený koncepční dokument pro nakládání s odpady v metropoli

28.2.2017 — Přijetím Plánu odpadového hospodářství (POH obce) na období 2017-2026 se hlavní město zavazuje k plnění strategických cílů v oblasti odpadového hospodářství České republiky, které plně kopírují cíle EU. Mezi tyto cíle mimo jiné patří předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné využití, snižování měrné produkce odpadů, maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů se snahou k přechodu založeného na principech oběhového hospodářství.

Zákon č. 185/2001 Sb.

11.12.2003 — stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s nimi, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy

Podpora domácího kompostování na území Hlavního města Prahy

2.9.2021 — Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005701

Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy na období 2016-2025

11.3.2024 — Krajský Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy (POH HMP) vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky, a musí obsahovat náležitosti dané zákonem o odpadech. Součástí koncepčního dokumentu je také vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA – Strategic Environmental Assesment) a veřejné i legislativní projednání návrhu dokumentu se zapracováním připomínek do konečné podoby Plánu předaného ke schválení vedením kraje. Aktuálně platný krajský plán navazuje na Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy z roku 2005.

Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy na období 2016-2025

5.5.2023 — Krajský Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy (POH HMP) vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky, a musí obsahovat náležitosti dané zákonem o odpadech. Součástí koncepčního dokumentu je také vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA - Strategic Environmental Assesment) a veřejné i legislativní projednání návrhu dokumentu se zapracováním připomínek do konečné podoby Plánu předaného ke schválení vedením kraje. Aktuálně platný krajský plán navazuje na Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy z roku 2005.

Předcházení vzniku gastroodpadu

16.8.2019 — Informační kampaň oddělení odpadů MHMP se v dalším období věnuje tématu předcházení vzniku odpadů, konkrétně gastroodpadů.

Praha má schválený Plán odpadového hospodářství do roku 2025

13.4.2016 — Klíčový dokument pro nakládání s odpady, Plán odpadového hospodářství pro příštích 10 let, má již k dispozici hlavní město Praha. Plán koncepčně řeší odpadové hospodářství v metropoli, jeho součástí je předcházení vzniku odpadů a zvýšení podílu jejich recyklace a materiálového využití.

Re-use dny v Praze

7.3.2024 — Zvrátit klimatickou krizi je současnou celosvětovou výzvou. Každý kontinent, stát i metropole mají svou vizi, kam v rámci této problematiky směřovat. I Česká republika si uvědomuje své závazky vůči klimatu, proto se připojila k evropské Green Deal, v květnu roku 2021 vydala Klimaplán, jehož součástí je zároveň Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.

Reuse dny v Praze

29.4.2022 — Zvrátit klimatickou krizi je současnou celosvětovou výzvou. Každý kontinent, stát i metropole mají svou vizi, kam v rámci této problematiky směřovat. I Česká republika si uvědomuje své závazky vůči klimatu, proto se připojila k evropské Green Deal, v květnu roku 2021 vydala Klimaplán, jehož součástí je zároveň Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.