Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 13451
Partnerství Prahy a UNICEF podpořilo přes 50 tisíc lidí z řad ukrajinských uprchlíků i občanů hlavního města

5.6.2024 — Více než 50 tisíc lidí získalo podporu v oblasti vzdělávání, zdraví, ochrany dětí a sociální soudržnosti skrze partnerství hlavního města Prahy a Dětského fondu OSN (UNICEF), které bylo zahájeno na podzim 2022.

Archiv partnerství

12.12.2011 —

Město mění podmínky pro partnerství v oblasti kultury a volného času

26.6.2012 — Rada hlavního města dnes schválila změnu při přijímání Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času. Důvodem k tomuto kroku je snaha hl. m. Prahy podporovat projekty především v rámci grantového systému v oblasti kultury a umění, neboť tato podpora je notifikována Evropskou komisí jako veřejná podpora, která je slučitelná s vnitřním trhem. Zároveň chce město přihlížet ke svým rozpočtovým možnostem.

Partnerství

31.8.2011 — S PLATNOSTÍ OD 1.11.2016zrušila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2712 ze dne 1.11.2016 Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu, schválené usnesením Rady HMP č. 2253 ze dne 18.12. 2012.

Praha má nové zásady pro Partnerství

19.12.2012 — Rada hlavního města schválila na svém včerejším jednání upravené Zásady pro partnerství hl. m. Prahy pro pořádání akcí v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže. Nová pravidla vstupují v platnost 1. ledna 2013.

Ano registrovanému partnerství-článek primátora hl. m. Prahy Pavla Béma, uveřejněný dne 21.2. 2006 v deníku MF DNES

1.3.2006 — Zákon o registrovaném partnerství vyvolal vlnu kladných i záporných emocí. Zákon není perfektním dílem, ale je rozumným krokem k naplnění tolerance bez toho, aby privilegoval či preferoval jednu minoritu. Dovolím si vysvětlit proč.

Radní Hana Halová se zúčastnila tiskové konference ke kampani a koncertu na podporu registrovaného partnerství

14.1.2004 — Radní Mgr. Hana Halová se dnes ve 14.00 hod. v klubu ROXY PRAHA zúčastnila tiskové konference pořádané ke kampani a koncertu na podporu registrovaného partnerství.

Jak na partnerské vztahy? Praha pomůže cyklem přednášek podpořit manželství

6.2.2019 — Jedním z nejdůležitějších mezilidských vztahů je v rodinném systému vztah mezi partnery, který se však v posledních třiceti letech dostává pod ohromný tlak. Asociace manželských a rodinných poradců ČR se proto ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha rozhodla na základě loňské úspěšné konference Asociace manželských a rodinných poradců ČR uspořádat cyklus konferencí na téma Cesta a život partnerství v 21. století.