Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 8948
Voda je život 2023 v parku Přátelství

20.6.2023 — 13. června 2023 proběhla v parku Přátelství v Praze 9 celodenní akce pro veřejnost s názvem Voda je život 2023. Akce představila veřejnosti různá témata týkající se adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Nosným tématem celého dne byla důležitost vody ve městě. V tomto duchu se nesla také fotografická soutěž, jejíž vyhlášení proběhlo v odpoledních hodinách na akci samotné.

Osvětová kampaň Voda je život 2023

31.5.2023 — Dne 13. 6. 2023 se uskuteční venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představí Adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem letošní kampaně je téma "Důležitost vody ve městě"

Cyklus dvou seminářů v rámci projektu Klima? Bez vody a vegetace to nepůjde!

5.6.2024 — Cílem projektu je poskytnout vzdělání pracovníkům veřejné správy v oblasti environmentálních věd.

Cyklus dvou seminářů v rámci projektu Klima? Bez vody a vegetace to nepůjde!

5.6.2024 — Cílem projektu je poskytnout vzdělání pracovníkům veřejné správy v oblasti environmentálních věd.

Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2024

24.6.2024 — Aktuálně dostupné souhrnné informace za dílčí tematické oblasti se zaměřením na naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 (adaptace na klimatickou změnu, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, udržitelná mobilita ...).

Revitalizace Zámeckého rybníka, 2021

15.1.2021 — V roce 2020 převzal Zámecký rybník do správy odbor ochrany prostředí MHMP a zařadil ho do projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží". V současné době je připravována celková revitalizace rybníka, jejíž součástí je odbahnění a oprava poškozených břehů i hráze. Rekonstrukcí projdou také všechny vodohospodářské objekty. Práce budou dokončeny do prosince 2021.

Rybník Kančík na Praze 11 je unikátním místem pro vzácné živočichy a rostliny

8.4.2008 — Stává se, že v našem bezprostředním okolí jsou cenná přírodní území, a často o nich ani nevíme. Například na Praze 11 se nachází rybník, který se jmenuje Kančík a jež patří do soustavy čtyřech rybníků - Milíčovský,Kančík, Homolka a Vrah. Tyto čtyři rybníky na sebe bezprostředně navazují a jsou součástí chráněného území - přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Nalézt zde můžeme mnoho chráněných druhů rostlin i živočichů.

Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě, 9/2018

3.9.2018 — Již od roku 2016 se postupně mění prostor u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána. Právě zde vzniká nový pražský rybník Terezka. Ten bude napájen vodou z potoka Světluška a propojen tak s rybníkem Ve Hvězdě. U rybníka Ve Hvězdě vznikne odběrný objekt, který bude vodu převádět za oborní zeď do rybníka Terezka. Aby bylo možné toto propojení provést, bylo potřeba rybník Ve Hvězdě vypustit. Vypuštění rybníka bude využito k jeho vyčištění a drobným opravám.

V Klánovickém lese byly opraveny dva rybníky

4.8.2014 — Současné rybníky Na Placinách byly postaveny v roce 1965 v rámci tzv. akce „Z" místním rybářským spolkem. Ne zcela odborné provedení a dlouhá léta zanedbané údržby měly za následek postupné chátrání rybníků a degradaci všech objektů. V roce 2011 získalo rybníky Hlavní město Praha a nyní opět budou sloužit k chovu ryb a ke sportovnímu rybaření.

Rybníky v Královské oboře Stromovka se obléknout do nového

14.10.2014 — Voda ve všech svých podobách, ať už se jedná o rybníky, fontány nebo Malou říčku, je pro Stromovku velmi typická. Udržované vodní plochy jsou navíc velkým lákadlem pro všechny návštěvníky tohoto krásného parku, a to zejména v letních měsících. Z toho důvodu se Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy rozhodl přistoupit k rozsáhlé opravě všech rybníků v Královské oboře a k vybudování několika nových vodních ploch. Veškeré stavební práce bude provádět městská organizace Lesy hl. m. Prahy.

Kolik vody máme ve městě?

29.9.2008 — I přesto, že Praha vypadá spíše jako město zastavěné historickou i moderní zástavbou, jejíž mezery vyplňuje zeleň a „pouze“ kdesi uprostřed teče řeka Vltava, může se česká metropole pochlubit více než stovkou rybníků, rybníčků, nádrží a jednou přehradou.

Radní Jana Plamínková představila nové pražské rybníky

9.9.2016 — Radní pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jana Plamínková, spolu s vedoucím oddělení péče o zeleň Danem Frantíkem, včera představili nové pražské rybníky. Některé jsou již hotové, jiné se právě budují. Ty by měly být dokončeny do konce letošního roku. Další jsou v plánu na příští rok.