Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 53957
Pražská plynárenská podává pomocnou ruku odběratelům DPI

11.11.2021 — Městská společnost Pražská plynárenská je připravena v případech, kdy se někteří odběratelé zemního plynu aktuálně setrvávající v režimu DPI (dodavatel poslední instance) dostanou v rámci souvisejících plateb do neúnosných finančních problémů, řešit jejich situaci individuálně na základě jednotlivých žádostí. To se týká i případného snížení výše záloh u těch odběratelů, kteří o uvedené budou mít sami zájem, protože společnost nepředpokládá, že by tento krok vyhovoval každému. Pro výše uvedené účely je zřízena zvláštní emailová adresa reklamaceweb@ppas.cz, kam se odběratelé mohou obracet.

Víte, co to jsou kolektory?

27.6.2022 — Kolektory jsou podzemní liniové stavby, které slouží k ukládání inženýrských sítí potřebných pro plynulý chod velkoměsta. Najdete v nich například vodovody, teplovody, plynovody, energetické kabely a další...

Hlavní město podpořilo Pražskou plynárenskou

19.4.2022 — Rada hlavního města Prahy jako jediný akcionář společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., která vlastní 100 % akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s., schválila na pondělním zasedání vystavení patronátního prohlášení pro banky financující společnost Pražská plynárenská. V rámci zajištění dodatečného financování společnosti pak pražští radní odsouhlasili také předložení smlouvy o úvěru a dohody o jeho podřízenosti na příštím zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

V hlavním městě je od 1. března zakázán podomní prodej energetických služeb

21.2.2022 — Rada hl. m. Prahy dnes na návrh radních za hnutí STAN schválila nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích. Smyslem tohoto opatření je, aby hlavní město ochránilo Pražany před tzv. "energošmejdy", kteří často nutí seniory, matky samoživitelky a další obyvatele do uzavírání nevýhodných smluv.

MPSV spolupracuje s dodavateli energií. Úřad práce ČR kontaktuje lidi, kterým hrozí odpojení

11.3.2022 — Ministerstvo práce a sociálních věcí podepsalo s dodavateli poslední instance memorandum o spolupráci. Cílem je ochránit odběratele, kterým hrozí odpojení od energií. Režim DPI totiž v moha případech bude končit, lidé v něm mohou zůstat maximálně šest měsíců. Pak už je třeba mít uzavřenou standardní smlouvu s novým dodavatelem. Ty, kterým odpojení od energií stále hrozí, kontaktují zaměstnanci Úřadu práce ČR. Ti odběratele upozorní na hrozící problém a pomohou s rychlým řešením situace.

Praha zakáže podomní prodej energetických služeb na svém území

25.1.2022 — Pražští radní se na pondělním zasedání shodli na co nejrychlejší nutnosti řešení podomního prodeje energetických služeb, zvláště v souvislosti s krachem některých energetických společností, kdy statisíce lidí řeší přechod k jiným dodavatelům. Díky změně zákona může od 1. ledna 2022 Praha regulovat i podomní a další formy prodeje energií, což chce udělat v nejbližší době, aby tak ochránila Pražany před tzv. "energošmejdy", kteří často nutí seniory, matky samoživitelky a další obyvatele do uzavírání nevýhodných smluv. S ohledem na potřebu co nejrychlejšího řešení aktuální situace bude mít připomínkové řízení zkrácenou lhůtu na 15 dnů.

Primátor vyzval společnosti s majetkovým podílem Prahy k nastavení co nejlepších podmínek pro klienty zkrachovalého dodavatele energií

1.11.2021 — Společnosti s majetkovým podílem hlavního města Prahy Pražská energetika (PRE) a Pražská plynárenská (PPas) dočasně zajišťují dodávky elektřiny a plynu v režimu dodavatele poslední instance bývalým zákazníkům Bohemia Energy, která 13. října oznámila, že ukončuje svoji činnost. Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib oslovil ředitele těchto společností a vyzval je, aby se této skupině zákazníků snažili zajistit co nejvhodnější podmínky pro dlouhodobý odběr energií a plynu.

Informace k situaci po ukončení dodávek plynu a elektřiny od Bohemia Energy

20.10.2021 — Svaz měst a obcí České republiky připravil souhrn informací a rad pro veřejnost v souvislosti s ukončením dodávek plynu a elektrické energie od společnosti Bohema Energy.

Praha má nový manuál, jak pracovat s veřejným prostorem městských hřbitovů

4.10.2021 — Pražští radní dnes na svém jednání schválili dokument nazvaný Pražské hřbitovy, který se stane doplňkem Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Materiál, jenž vznikl na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pomůže nastavit jednotný přístup k rozvoji hřbitovů i jejich bezprostředního okolí. Řídit se jím bude především příspěvková organizace Správa pražských hřbitovů při úpravách a péči o svěřené hřbitovy.

Na Žižkově se otevřel art re use: sklad uměleckého materiálu za odvoz

22.9.2021 — První pražský sklad uměleckého materiálu za odvoz - art re use - se otevřel v úterý 21. září 2021. Jeho součástí budou také dílny a doprovodný program. Neziskový projekt vznikl za podpory městské části Praha 3 a Magistrátu hlavního města Prahy. Za myšlenkou vzniku art re use stojí spolek Skutek, o realizaci se postaral provozovatel - spolek ArtMap a koordinátor projektu art re use Jan Vincenec.

Sociální služby

18.5.2008 —