Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 68417
Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 4/2022 – Udržitelná energetika a energetická soběstačnost a také vzdělávání a osvěta v této oblasti

20.12.2022 — Poslední číslo v roce 2022 našeho časopisu o ekologické výchově v Praze věnujeme velmi aktuálnímu tématu, tedy udržitelné energetice a energetické soběstačnosti, snahám o šetrné využívání přírodních zdrojů a tématům souvisejícím se vzděláváním a osvětou v této problematice.

Pražští radní jmenovali komisi, která pomůže naplnit klimatický závazek Prahy

15.7.2019 — Zastupitelstvo hl. m. Prahy v červnu schválilo klimatický závazek Prahy s cílem snížit emise CO2 v metropoli o minimálně 45 % do roku 2030 a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050. Rada hl. m. Prahy (RHMP) na pondělním zasedání jmenovala Komisi pro udržitelnou energii a klima RHMP, která pomůže hlavnímu městu klimatický závazek naplnit.

Již 15 let směřují Zdravá města, obce a regiony do Evropy

4.12.2008 — Ve Velkém sále zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy dnes probíhá konference „Zdravá města – společně na cestě do Evropy již 15 let“, pořádaná Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM) u příležitosti 15letého výročí působení této asociace v České republice. Konference se věnuje výsledkům dlouhodobé spolupráce Zdravých měst, obcí a regionů s partnery a také tématům, jako jsou finanční zdroje pro rozvoj měst, udržitelná energetika nebo podpora zdraví. Nad akcí převzal záštitu radní hl. města Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek.

Na závěrečné konferenci projektu SCORE v Turíně budou představeny nové přístupy k využití energie pro místní orgány i domácnosti s nízkými příjmy

16.11.2021 — Výzkumné a pilotní projekty v oblasti komunitní obnovitelné energie v České republice, Itálii a Německu budou prezentovány na mezinárodní konferenci v Turíně už ve středu 17. a ve čtvrtek 18. listopadu 2021. Evropský výzkumný projekt SCORE vypracoval řešení, jak lze dosáhnout využívání tepla v místě jejich výroby, což by přispívalo k vyšší ochraně klimatu. Do projektu je zapojeno také hlavní město Praha pod vedením Evropské univerzity Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou.

Na závěrečné konferenci projektu SCORE v Turíně budou představeny nové přístupy k využití energie pro místní orgány i domácnosti s nízkými příjmy

16.11.2021 — Výzkumné a pilotní projekty v oblasti komunitní obnovitelné energie v České republice, Itálii a Německu budou prezentovány na mezinárodní konferenci v Turíně už ve středu 17. a ve čtvrtek 18. listopadu 2021. Evropský výzkumný projekt SCORE vypracoval řešení, jak lze dosáhnout využívání tepla v místě jejich výroby, což by přispívalo k vyšší ochraně klimatu. Do projektu je zapojeno také hlavní město Praha pod vedením Evropské univerzity Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou.

Právní úprava v oblasti udržitelné energetiky

28.4.2014 — Legislativa v oblasti udržitelné energie (aktuální znění)