Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 25107
Pražské potoky

26.3.2014 —

Jak získat stanovisko správce vodního toku?

16.2.2005 — Stanovisko správce toku

Praha zamýšlí převzít do své správy zbytek drobných vodních toků

22.9.2015 — Hlavní město dnešním rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přebírá do své správy i zbytek drobných vodních toků, které přitékají na jeho území a nemá je ještě ve své péči. Jde o důležitý krok především z hlediska budoucích protipovodňových opatření.

Přehled havárií evidovaných MHMP v roce 2003 - tabulka

13.5.2005 — informace z ročenky Praha ŽP 2004

Kontakty

29.9.2005 —

Čtyři hrázní v Hostivaři

4.6.2014 — Uplynul již rok od povodně, která Prahou prošla 31. 5 - 4. 6. 2013. Rozvodnila se nejen Vltava, ale i všechny pražské potoky, především však Botič a Rokytka, což pocítili obyvatelé městských částí, kterými uvedené vodní toky protékají.

Finance na správu a údržbu drobných vodních toků

18.7.2006 — Ve druhém pololetí letošního roku vynaloží hl. m. Praha na správu a údržbu vodních toků a nádrží na území města přes 44 milionů korun. Tuto částku, která byla do rozpočtu města připsána z nájemného od společnosti PVS, a.s., dnes schválili radní.