Akreditovaná střediska pro školení řidičů


Informace pro provozovatele Akreditovaných středisek registrovaných Magistrátem hl. m. Prahy


Informace pro žáky Akreditovaných středisek registrovaných Magistrátem hl. m. Prahy

Je Vašemu akreditovanému školícímu středisku místně příslušný Magistrát hl.m.Prahy? Pokud ne, další informace se na Vás nevztahují.

Pozor: Adresa učebny na území hl.m. Prahy nemusí znamenat sídlo Akreditovaného školícího střediska.

Objednávání na zkoušky:

  • osobně na odd. zkušebních komisařů MHMP, odbor dopravních agend, Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 – Bohdalec,  s sebou vezměte „Potvrzení o absolvované výuce a výcviku“
  • případné dotazy Vám zodpovíme telefonicky na čísle 236 00 3079.

Na zkoušku si přineste s sebou:

  • platný průkaz totožnosti, řidičský průkaz s vyznačením profesní způsobilosti nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče (jste-li držitelem) a potvrzení o uhrazení správního poplatku v částce 700 Kč zakoupeného na pokladně MHMP.
  • originál "Potvrzení o absolvované výuce a výcviku" !!!!!!!!!
  • V čekárně počítačové zkušebny na adrese sídla oddělení zkušebních komisařů dostanete od zkušebního komisaře další pokyny.

Pracovníci oddělení zkušebních komisařů Vám u zkoušky přejí mnoho úspěchů. Cvičný test si můžete vyzkoušet zde.

 

25. května 2022
25. května 2022