Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče
  • Gesční odbor: Odbor investiční
  • Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002422
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Celkový schválený rozpočet: 7 431 763,00 Kč
  • Doba trvání projektu: 23. 08. 2018 – 30. 04. 2021
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Byl vytvořen návrh konkrétních opatření, která se dají připravit a následně realizovat.

Předmětem podpory byla realizace projektu spočívající ve zpracování studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče, jako podkladu pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

 

13. února 2023
23. listopadu 2023