Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic

Detekce vozidel s nadměnými emisami částic
  • Gesční odbor: Odbor dopravy
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0001131
  • Celkový schválený rozpočet: 57 271 400,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 12. 2018 – 30. 09. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Na konci projektu Praha převzala vyvinutá zařízení ve formě stacionárního, mobilního a přenosného přístroje, detekující emise pevných prachových částic. Tyto přístroje se budou testovat v silničním provozu a budou sbírána statistická data z proběhlých měření, která budou dále vyhodnocována.

Webové stránky: https://www.pragozor.cz/natural-environment

Cílem tohoto projektu bylo detekovat prachové částice vznikající z automobilové dopravy a přispívat tak ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze. Prostřednictvím využití nástroje inovačního partnerství byl vyvinut soubor zařízení pro měření pevných částic výfukových plynů.

 

13. února 2023
22. dubna 2024