Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a digitální povodňový plán všech jejích městských částí

Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a digitální povodňový plán všech jejích městských částí
  • Gesční odbor: Odbor bezpečnosti
  • Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000311
  • Celkový schválený rozpočet: 19 007 043,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 17. 07. 2017 – 29. 06. 2021
  • Stav projektu: uzavřen

Hodnocení projektu: Úspěšné zpracování digitálního povodňového plánu pro hl. město Prahu a její městské části, vybudování lokálního výstražného systému, modernizace varovného informačního systému ve správním území hl. města Prahy. Realizací projektu bude 33 000 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 56 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem. V rámci projektu byl zpracován soubor 57 aplikací.

Webové stránky: https://bezpecnost.praha.eu/clanky/povodnovy-plan

Digitální povodňový plán je elektronické zpracování textové, datové a grafické části povodňového plánu, vzájemné provázání těchto částí pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání, s obsahem synchronizovaným s centrální databází. Jednotlivé povodňové plány jsou součástí systému Povodňového informačního systému ČR (POVIS), jehož úkolem je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a zajistit jednotné formáty předávaných informací. Jedná se o modulární systém, který nad centrálním datovým skladem umožňuje vytvářet koordinační a přístupové aplikace. Povodňový informační systém zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci. Aplikace je propojená na všech úrovních, zajišťuje přímý přístup k informacím podřízených povodňových plánů a umožňuje na všech úrovních zastupitelnost činnosti podřízené povodňové komise.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023