ELENA (European Local ENergy Assistance)

ELENA (European Local ENergy Assistance)
  • Gesční odbor: Odbor ochrany prostředí
  • Celkový rozpočet: EUR 1 910 600
  • Poskytoval podpory: European Investment Bank, HORIZON 2020
  • Trvání projektu: 01. 02. 2022 – 01. 01. 2025
  • Stav projektu: v průběhu realizace      

Webové stránky: https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

Realizace služeb spojených s přípravou projektů, který zřídila Evropská komise v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu II, jenž pokračoval v rámci programu Horizont 2020 zaměřeného na energetickou účinnost. V  rámci projektové žádosti z  programu ELENA byly identifikovány energeticky úsporná opatření na cca 40 školských objektech (instalace fotovoltaik, systémy řízeného větrání, modernizace osvětlení a další úsporná opatření) a energeticky úsporná opatření na cca 60 dalších městských objektech provedená metodou EPC včetně instalace fotovoltaických systémů.

 

13. února 2023
30. listopadu 2023