Evaluart – Inovativní nástroj pro komplexní evaluaci kulturních organizací

Evaluart – Inovativní nástroj pro komplexní evaluaci kulturních organizací
  • Gesční odbor: Odbor kultury a cestovního ruchu
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002285
  • Celkový schválený rozpočet: 14 727 270,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 09. 2021 – 31. 12. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Tento projekt byl v rámci inovativního partnerství zrealizován odborem kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy společně s Kreativní Prahou z.ú. Dodavatelem inovativního řešení byla společnost META-IT s.r.o. Celý projekt byl podpořen z operačního programu „Praha – pól růstu“ a financován z prostředků EU. Evaluart běží v pilotním provozu v prostředí MHMP. Zároveň OIC MHMP připravuje veřejnou zakázku na zasmluvnění následného provozu systému. Odbor KUC MHMP intenzivně jedná s budoucími uživateli převážně vedením kulturních organizací zřizovaných hlavním městem o praktickém využití a následném rozvoji systému.

Webové stránky: http://kreativnipraha.eu/cs/uvod#partneri

Cílem projektu byl vznik IT nástroje pro strategický rozvoj a evaluaci městem zřizovaných kulturních organizací. EVALUART kombinuje podporu v práci s daty (zejména ve vztahu k publiku) a koncepční přístup k rozvoji organizací.

 

10. května 2023
19. dubna 2024