FINERPOL

FINERPOL
  • Gesční odbor: Odbor evropských fondů
  • Celkový rozpočet: alokace pro celý projekt větší než 1 milion EUR
  • Poskytovatel podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR, Interreg Europe
  • Trvání projektu: 01. 04. 2016 – 30. 09. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Web: www.interregeurope.eu/finerpol

Facebook: www.facebook.com/projektfinerpol

Partneři:  Energetická agentura provincie Extremadura (ES), regionální vláda provincie Extremadura (ES), Městská rada Plymouth (UK), Řídící orgán regionálního operačního programu kraje Západní Makedonie (EL), Hlavní město Praha (CZ), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (CZ),  INTELI - Intelligence and Innovation Centre (PT) a Autonomní provincie Trento (IT).

Projekt podpořil nové i stávajících politiky zaměřené na vytváření finančních nástrojů, zejména nástrojů podporovaných Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropskou komisí, v oblasti energetických úspor a energeticky efektivních opatření.

 

13. února 2023
30. listopadu 2023