iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství
  • Gesční odbor: Odbor školství, mládeže a sportu
  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047
  • Celkový schválený rozpočet: 199 394 668,92 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání projektu: 01. 06. 2021 – 30. 11. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Informace o výstupech projektu naleznete zde.

Partneři:

1. EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.

2. Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

3. GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

4. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o.

5. Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o.

6. Arcibiskupské gymnázium

7. CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.

8. CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o.

9. Dívčí katolická střední škola

10. Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o.

11. Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

12. Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba

13. Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

14. Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

15. Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální

16. Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

17. Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

18. Anglo - německá obchodní akademie a.s.

19. Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina

20. Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze

21. Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o.

22. Mensa gymnázium, o.p.s.

23. Scholastika - vyšší odborná škola vizuální komunikace s.r.o.

24. Vyšší odborná škola publicistiky

25. IT Gymnázium, s.r.o.

26. JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

27. Obchodní akademie Praha, s.r.o.

28. MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

29. Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23

30. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

31. Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

32. Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

33. Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3

34. Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

35. Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

36. Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

37. Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

38. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

39. Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická

40. Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

41. Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7

42. Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12

43. Obchodní akademie Hovorčovická

44. Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1

45. Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911

46. Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57

47. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

48. Střední průmyslová škola na Proseku

49. Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

50. Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

51. Střední škola obchodní

52. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16

53. Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská

54. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium,

      Praha 6, Evropská 33

55. Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené,

      Praha 2, Ječná 27

56. Střední škola - Waldorfské lyceum

57. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

58. Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17

59. Střední škola dostihového sportu a jezdectví

60. Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

61. Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

62. Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

63. Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

64. Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

65. Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní

66. Hospodářská komora hl. města Prahy

Webové stránky:

Cílem projektu byla praktická realizace vybraných klíčových intervencí, naplánovaných v krajském akčním plánu hl. města Prahy. Díky projektu byla uvedena do praxe a podpořena sada nástrojů, které vedly v dlouhodobém měřítku k výraznému zkvalitnění pražského školství. Páteří projektu byla podpora pedagogických pracovníků na cestě ke zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím vzdělávacích programů, posílení dostupnosti potřebného vybavení škol pro odborné a polytechnické vzdělávání a podpora síťování škol. Projekt ve výrazné části aktivit navázal na realizaci projektu Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství a do své realizace zahrnoval jednak udržení aktivit nastartovaných v tomto projektu, tak případné dokončení zejména edukativních aktivit, které se nepodařilo v plné míře realizovat z různých důvodů. Projekt si kladl za cíl realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsaná Krajským akčním plánem vzdělávání v hlavním městě Praze.

Projekt si kladl za cíl řešit následující problémy:

  • Nízká dostupnost kvalitních vzdělávacích programů pro pracovníky škol spojených s moderní infrastrukturou a technickým vybavením, potřebným pro zavádění nových a atraktivních forem výuky.
  • Personální a technologická nepřipravenost na návrat polytechnické výchovy do běžného provozu tříd základních škol. Nedostatečná nabídka polytechnických programů pro žáky mateřských a středních škol. Nízká aktivita škol v zavádění volnočasových programů polytechnické výchovy pro žáky.
  • Nedostatečně vyvinuté prostředí a technická platforma pro motivaci škol ke vzájemné spolupráci napříč stupni vzdělávání. Nedostatečná aktivace dalších klíčových institucí, formujících podobu vzdělávání na území hlavního města Prahy. Neexistující městem koordinované prostředí, podporující přenos dobré praxe a motivující ke spolupráci škol a institucí, zaměřených na oblast vědy a výzkumu. Špatně nastavené systémy opakovaného sběru informací od jednotlivých aktérů z oblasti vzdělávání na území Prahy.

 

10. května 2023
20. dubna 2024