INNOTRANS (Enhancing transport innovation capacity of regions)

INNOTRANS (Enhancing transport innovation capacity of regions)
  • Gesční odbor: Odbor dopravy
  • Celkový rozpočet: 4 853 656,64 Kč
  • Poskytovatel podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR, Interreg Europe
  • Trvání projektu: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2021
  • Stav projektu: ukončen

Webové stránky: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innotrans/

Partneři:

  • 1. Coventry University Enterprises Ltd (UK)
  • 2. Hlavní město Praha (CZ)
  • 3. Region Západní Makedonie (GR)
  • 4. Region Abruzzo (IT)
  • 5. Jihovýchodní regionální rozvojová agentura (RO)

Projekt mapoval regionální dopravě-inovační kapacitu a vytvářel pokyny pro budoucí strategie a akční plány v oblasti investic, přispíval k rozvoji regionálních inovačních kultur, k rozvoji schopností regionů přirozeně neustále inovovat. Výsledkem projektu je akční plán vč. doporučení pro příslušné operační programy v oblasti dalších potencionálních investic.

 

13. února 2023
30. listopadu 2023