InnovaSUMP (Innovations in Sustainable Urban Mobility Plans for lowcarbon urban transport)

InnovaSUMP (Innovations in Sustainable Urban Mobility Plans for lowcarbon urban transport)
 • Gesční odbor: Odbor dopravy
 • Celkový rozpočet: 4 998 700 Kč
 • Poskytovatel podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR, Interreg Europe
 • Trvání projektu: 01. 01. 2017 – 31. 06. 2021
 • Stav projektu: ukončen

Webové stránky: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innovasump/

Partneři:

 • 1. Město Nikósie (CY)
 • 2. Hlavní město Praha (CZ)
 • 3. Aristotelova Univerzita v Soluni (GR)
 • 4. Město Kordelio-Evosmos (GR)
 • 5. Město Ravenna (IT)
 • 6. Dopravní podnik města Vilnius (LT)
 • 7. Město Viseu (PT)
 • 8. Město Iasi (RO)
 • 9. Rada Devonského hrabství (UK)

Projekt usnadnil zavádění inovací v plánech udržitelné městské mobility směrem k nízkouhlíkovým dopravním řešením zahrnující změny dopravního chování, cenovou politiku, financování a plánování cestovního ruchu i udržitelné energetiky. Výsledkem projektu je akční plán vč. doporučení pro příslušné operační programy v oblasti dalších potencionálních investic.

 

13. února 2023
30. listopadu 2023