Kontaktní místo pro bydlení při Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí

Kontaktní místo pro bydlení je určené všem obyvatelům hlavního města Prahy, kteří potřebují pomoci či poradit při řešení své bytové situace s cílem udržet jejich stávající bydlení či hledat nejúčinnějších řešení bytové nouze.

Výhodou kontaktního místa pro bydlení je, že se občan dozví informace související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě a není nucen obcházet jednotlivé úřady a organizace. Lépe se tak zorientuje v jinak v mnohdy nepřehledném systému podpor.


Na kontaktní místo pro bydlení se může obrátit kdokoliv, kdo kupříkladu:

 • dostal výpověď z nájmu či má nejasnosti ohledně podmínek nájemní smlouvy a uvítal by právní konzultaci
 • bydlí v nevyhovujících podmínkách a hledá standardní bydlení
 • má špatné rodinné, sousedské vztahy nebo vztahy s majitelem bytu a potřebuje zprostředkovat adekvátní podporu
 • je zadlužený a potřeboval by konzultaci v dluhové poradně
 • má nedostatečný příjem a rád by znal, zda může mít nárok na některou ze státních sociálních pomocí
 • má zdravotní či sociální problémy a potřebuje zajistit adekvátní službu
 • má jakýkoliv jiný problém související s bydlením

Pracovník kontaktního místa pro bydlení:

 • zjišťuje informace potřebné k bližší analýze bytové situace domácnosti
 • poskytuje základní poradenství a pomoc v zorientování se v systému bytové a sociální podpory
 • zprostředkovává kontakty na návazné služby (sociální, dluhové, právní poradenství aj.)
 • poskytuje konzultace k vyplnění žádosti o pronájem bytu městské části a Magistrátu Hlavního města Prahy

Provoz kontaktního místa pro bydlení: 

Zahájení provozu poradny:

18. ledna 2021

Otevírací doba:

pondělí a středa 8.00 – 18.00
Konzultace možná jen po předchozím mailovém nebo telefonickém objednání.

Adresa:

Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí

Kontakt:

Karolína Tůmová; tel.: 778 445 354; e-mail: karolina.tumova@praha.eu
Nikola Pompová; tel.: 770 144 088; e-mail: nikola.pompova@praha.eu
Ing. Markéta Dlouhá; tel.: 770 197 715; e-mail: marketa.dlouha@praha.eu

Kontaktní místa pro bydlení (KMB) na městských částech:

Praha 1

Adresa: Vodičkova 18, Praha 1
Otevírací doba: pondělí a středa 8.00 – 18.00
Kontakt: Antonín Krucký; Tel. 777 497 058; E-mail: antonin.krucky@praha.eu

Praha 3

Adresa: Havlíčkovo náměstí 11, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Otevírací doba: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (17.00 – 18.00 objednaní klienti). Ostatní dny dle telefonické či e-mailové domluvy.
Kontakt: Mgr. Michaela Púčiková; Tel. 778 525 508; E-mail: michaela.pucikova@praha.eu

Praha 5

Adresa: Štefánikova 13/15, Praha 5
Otevírací doba: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
Kontakt: Libor Černý; Tel. 770 321 811; E-mail: libor.cerny@praha.eu

Praha 9

Adresa: Sokolovská 324/14, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Otevírací doba: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
Kontakt: Andrea Šafářová; Tel. 777 497 058; E-mail: andrea.safarova@praha.eu

Praha 14

Adresa: Generála Janouška 844, Praha 9
Otevírací doba: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
Kontakt: Magdaléna Karvayová B.A. (Hons); Tel. 775 872 865; E-mail: magdalena.karvayova@praha.eu

29. července 2022
10. června 2024