MAP K20 – Inovativní datový nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území hl. města Prahy

MAP K20 – Inovativní datový nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území hl. města Prahy
  • Gesční odbor: Odbor kultury a cestovního ruchu
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002286
  • Celkový schválený rozpočet: 16 438 055,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 09. 2021 – 31. 12. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Projekt MAPK (dříve MAPK2O) jako inovativní datový nástroj pro sběr dat v kultuře umožnil mapovat kulturní a kreativní odvětví v Praze. Průběžně sbíraná data například o kulturní infrastruktuře, kulturních akcích, financování kultury či chování obyvatel, pomohou hlavnímu městu v analýze a strategickém plánování, a přispějí tak k podpoře a rozvoji kulturních a kreativních odvětví v Praze. Součástí MAPKy je i modul představující kulturního chování obyvatel Prahy. MAPK vznikl v rámci dvouletého projektu (2021–2023) financovaného z operačního programu „Praha – pól růstu“, jehož nositelem je KUC MHMP. Partnerem vzešlým z výběrového řízení o inovativním partnerství byla společnost St.dio s.r.o. Nyní systém pracuje v otevřeném prostředí Golemio na základě smlouvy se společností Operátor ICT. Systém je veřejně přístupný na stránce www.mapk.cz.

Webové stránky: http://kreativnipraha.eu/

Předmětem projektu byl vývoj a dodávka inovativního softwarového řešení na míru potřebám hl. m. Prahy pro efektivní mapování subjektů působících v různých oborech kulturních a kreativních odvětví v hl. m. Praze a následné řízení a strategické plánování kulturních a kreativních odvětví na základě analyzovaných a strukturovaných datových sad. Mezi kreativní odvětví řadíme architekturu, design, reklamu, média, film, audiovizi, hudbu, knihy, tisk, scénická umění, rozhlasová a televizní vysílání, výtvarné umění, umělecká řemesla, gastronomii, kulturní dědictví.

 

10. května 2023
19. dubna 2024