MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení

MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení
  • Gesční odbor: Odbor bytového fondu
  • Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000403
  • Celkový schválený rozpočet: 19 723 620,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: MPSV ČR – Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
  • Doba trvání projektu: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025
  • Stav projektu: v průběhu realizace


Hodnocení projektu: Cílem projektu je do konce roku 2025 nadále rozvíjet a stabilizovat integrovaný systém řešení bytové nouze pro obyvatele hlavního města Prahy a zajistit tím v rámci projektu udržitelnost bydlení u celkového počtu 1000 domácností.

Pro dosažení cílů tohoto projektu spolupracuje Magistrát Hlavního města Prahy s organizací Cestou necestou, z.ú., který do projektu vstupuje jako partner a přináší své zkušenosti a kapacity k realizaci tohoto projektu.

 

14. června 2023
20. dubna 2024