MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky

MHMP - zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky
  • Gesční odbor: Odbor bytového fondu
  • Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000402
  • Celkový schválený rozpočet: 21 943 679,41 Kč
  • Poskytovatel dotace: MPSV ČR – Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
  • Doba trvání projektu: 1. 4. 2023 – 31. 12. 2025
  • Stav projektu: v průběhu realizace

Hodnocení projektu: Projekt se nyní nachází ve své realizační fázi a jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle schváleného harmonogramu projektu.      

Cílem projektu je zabydlení a podpora stabilizace v bydlení 20 domácností v bytech MHP v letech 2023-2024. Dalším cílem projektu je předejít ztrátě bydlení v důsledku předluženosti či problematických sousedských vztahů u bytů HMP svěřených MČ.

Pro dosažení cílů tohoto projektu spolupracuje Magistrát Hlavního města Prahy s organizací Armáda spásy v České republice, z.s., který do projektu vstupuje jako partner a přináší své zkušenosti a kapacity k realizaci tohoto projektu.

 

14. června 2023
20. dubna 2024