Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací

Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací
  • Gesční odbor: Odbor dopravy/Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  • Registrační číslo: CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000499
  • Celkové způsobilé výdaje: 79 992 119,90 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo dopravy
  • Doba trvání projektu: 2021 – 31. 12. 2026
  • Stav projektu: projekt pozastaven, hledá se financování

Hodnocení projektu: Realizace projektu pozastavena. Projektový záměr byl  přihlášen do výzvy č. 7 "ITS ve městech" v Operačním programu Doprava 2021-2027. Předběžná žádost o dotaci splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti a postoupila do další fáze hodnocení.

Webové stránky: https://www.pragozor.cz/cars

Cílem projektu je zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy a snížit externality z dopravy, a to pořízením systému s možností monitorování, informování a řízení dopravního toku na páteřních komunikacích města, zejména v případech dopravních omezení. Projekt je zaměřen na pořízení telematických systémů pro mobilní řízení a ovlivňování dopravy, které napomohou ke zlepšení řízení dopravního provozu a plynulosti (následně úspoře času v individuální automobilové dopravě), ke zlepšení řízení mimořádných situací či plánovaných uzavírek/rekonstrukcí a v neposlední řadě ke snížení nehodovosti a snižování následků závažných zranění způsobených dopravními nehodami.

 

10. května 2023
11. dubna 2024