Základní informace k opravě věže Staroměstské radnice

 • 1 minuta čtení

Tři základní etapy:

 • oprava střechy a ochozu
 • oprava kaple
 • oprava orloje 

Dílčí zásahy do exteriéru a interiéru věže:

 Střecha a ochoz:

 • výměna střešní krytiny ze železnobrodské břidlice položené při obnově věže po válce,
 • částečná rekonstrukce krovu nad ochozem (zatékání vody),
 • oprava mezer mezi kameny ochozu, narušená statika,
 • nové zábradlí – bezpečnost návštěvníků bude zajištěna tyčemi s rozestupem cca 15 cm, aby zabránilo případným pokusům o skok z věže (v roce 2016 sebevražda),
 • omítky poničené povětrnostními vlivy a také turisty (malby, nápisy) budou opraveny,
 • nový povrch podlahy a odvodnění ochozu (kanálek bude zakrytý).

Kaple:

 • arkýř (výklenek) – narušená statika, praskliny na zdech i na podlaze (nehrozí, že by se zřítil, ale je třeba odstranit příčinu praskání),
 • moderní vitráže budou repasovány a podle potřeby doplněny,
 • restaurována budou i poškozená ostění gotických oken,
 • venkovní výzdoba – restaurována bude kompletní kamenická výzdoba exteriéru kaple, orloje i celé věže. Sochy, které jsou jen laminátovými replikami, by měly nahradit kamenné plastiky.

Orloj:

 • rekonstrukce zahrne jak mechanické, tak architektonické a umělecké součásti, cílem je přiblížit se historickému stavu,
 • i orloj byl na konci války poničen, jeho poválečná obnova proběhla poněkud zjednodušeně – např. lanové bubny sloužící k natahování stroje, byla nahrazena řetězovým mechanismem a elektromotory, komora s figurami apoštolů byla vymalována bíle (původně měla tmavou barvu),
 • vytvořena bude nová kopie kalendářní desky podle originální předlohy od Josefa Mánesa z roku 1866,
 • restaurátorské opravy se budou týkat i všech apoštolů, okének orloje, soch, ručiček a dalších součástí jak na průčelí, tak uvnitř věže

Obnoveny budou i technické prvky (hodiny pod ochozem, větrací mřížky, kování, rámy, elektroinstalace apod.) a věž dostane nové vnitřní osvětlení i venkovní slavnostní nasvícení.

Podrobnosti k jednotlivým etapám budou zveřejňovány aktuálně, tak, jak budou práce probíhat.

20. května 2024
20. května 2024