Plán veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 20 mil. Kč bez DPH za rok 2024

2. ledna 2024
30. května 2024