Plat primátora

Výše odměn současných primátorů měst České republiky je závislá mimo jiné i na velikosti města, resp. počtu obyvatel daného města, a v průběhu let prochází vývojem. Je stanovena nařízením vlády.

Poslední úprava výše odměny za výkon funkce primátora/primátorky hlavního města Prahy je účinná od 1. 1. 2020. Měsíční odměna primátora hlavního města Prahy tak činí 141 766 Kč.

29. ledna 2020
29. ledna 2020