Podpora domácího kompostování na území Hlavního města Prahy

Podpora domácího kompostování na území Hlavního města Prahy
  • Gesční odbor: Odbor životního prostředí
  • Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005701
  • Celkový schválený rozpočet: 6 794 029,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 31. 05. 2018 – 31. 05. 2019
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Pořízeno bylo celkem 1750 ks zahradních kompostérů, 1400 ks jednokomorových o objemu 1000 l a 350 ks dvoukomorových o objemu cca 2000 l. Kompostéry byly obyvatelům města zapůjčeny po dobu udržitelnosti a poté jim budou darovány.

Webové stránky: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zivotni_prostredi/podpora_domaciho_kompostovani_na_uzemi.html

Předmětem projektu je pořízení 1750 ks zahradních kompostérů, které budou půjčeny obyvatelům města po dobu udržitelnosti a poté jim budou darovány. Realizací projektu dojde k předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů, zejména odpadů ze zeleně, na území Hlavního města Prahy. Součástí projektu je osvěta občanů zaměřená na předcházení vzniku odpadů a podporu domácího kompostování. Na základě vyhlášené Výzvy město požádalo o poskytnutí finančních prostředků jako opatření spojené s předcházením vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území hl. města Prahy.

 

13. února 2023
22. listopadu 2023