Podpora Pražanů v bytové nouzi

MHMP – Podpora Pražanů v bytové nouzi
  • Gesční odbor: Odbor bytového fondu
  • Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_006/0001321
  • Celkový schválený rozpočet: 19 786 344 Kč
  • Poskytovatel dotace: MPSV ČR
  • Doba trvání projektu: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025
  • Stav projektu: v průběhu realizace


Hodnocení projektu: Projekt se nyní nachází ve své realizační fázi a jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle schváleného harmonogramu projektu.  

Cílem projektu je do konce roku 2025 nadále rozvíjet a stabilizovat integrovaný systém řešení bytové nouze pro obyvatele hlavního města Prahy a zajistit tím v rámci projektu udržitelnost bydlení.

Dalším cílem projektu je předejít ztrátě bydlení v důsledku předluženosti či problematických sousedských vztahů u bytů HMP.

Obou cílů bude dosaženo skrze dva nástroje, a to 1) Kontaktního místa pro bydlení (KMB), které nabízí poradenství, navigace v systému podpor a zprostředkování služeb a 2) Poradce pro nájemníky, který by měl podpořit nájemníky obecních, zejména sociálních bytů, jimž hrozí ztráta bydlení z důvodu dluhů, či napjatých sousedských vztahů.

26. dubna 2024
26. dubna 2024