Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 – 2022

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 – 2022
  • Gesční odbor: Odbor sociálních věcí
  • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073
  • Celkový schválený rozpočet: 487 073 285,70 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Doba trvání projektu: 01. 01. 2019 – 31. 03. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Schváleno bylo celkem 19 žádostí od 15 poskytovatelů sociálních služeb s návrhem na poskytnutí dotace v celkové výši 101 680 102 Kč. Plná fyzická realizace projektu byla ukončená k 30.3.2023. Vzhledem k tomu v současnosti probíhá závěrečné vyúčtování dotace vůči Řídicímu orgánu, zpracování závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu, vykazovaní indikátorů projektu a závěrečná evaluace projektu.

Partneři:

1. Acorus,  z. ú.

2. Arcidiecézní charita Praha

3. Armády spásy v České republice, z.s.

4. Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

5. Kolpingova rodina Praha 8

6. K srdci klíč, o.p.s.

7. NADĚJE

8. Otevřené srdce, o.p.s.

9. Proxima Sociale, o.p.s.

10. ROSA – centrum pro ženy, z.s.

11. Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

12. SPOLEČNOU CESTOU z.s.

13. Středisko kř. pomoci Horní Počernice

14. DOM - Dům otevřených možností, o.p.s.

15. Ekumenická síť pro aktivity mladých, z. ú.

Webové stránky: https://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/aktualne_v_oblasti_planovani_soc_sluzeb/index.html

Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. města Prahy. Do projektu se zapojilo celkem 16 organizací poskytujících celkem 25 služeb. Cílem tohoto projektu je pomoc potřebným osobám na území hl. města Prahy s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv, a to pomocí zajištění rozvíjení dostupnosti a kvality těchto konkrétních druhů sociálních služeb: - azylových domů pro jednotlivce nebo pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi určených pro bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitele, osoby ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky - domů na půl cesty určených pro osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky.

 

10. května 2023
28. listopadu 2023