Pražský voucher na inovační projekty

Pražský voucher na inovační projekty
  • Gesční odbor: Odbor projektového řízení
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605
  • Celkový schválený rozpočet: 130 000 000,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 10. 2017 – 31. 12. 2021
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Byla podpořena mezisektorová spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací

Seznam příjemců

Cílem projektu bylo podpořit mezisektorovou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Specifickými cíli projektu bylo podporovat první spolupráci konkrétních dvou partnerů a navazující spolupráci již dříve spolupracujících partnerů, převedení výzkumu do praxe a rozvoje spolupráce malých a středních podniků s jednotlivými institucemi poskytujícími odborné znalosti. Celkem 4 výzvy inovačních voucherů, podpořily v rámci poradenské, expertní a podpůrné služby 122 podniků s celkovou výší podpory 54 002 708,70- Kč a přispěly tak k rozvoji vzdělávání a zlepšení postavení malých podnikatelských subjektů hlavního města Prahy.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023