Preference A

Preference A
 • Gesční odbor: Odbor dopravy/Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 • Registrační číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0001619
 • Celkový schválený rozpočet: 6 400 000,00 Kč
 • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
 • Doba trvání projektu: 01. 10. 2019 – 30. 09. 2020
 • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Změna dopravního režimu, ve všech deseti lokalitách, přispěla ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy, zvýšení srozumitelnosti a tím respektovanosti dopravního režimu.

Webové stránky: https://pid.cz/o-systemu/preference/

Cílem bylo realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Projekt obecně řešil problematiku zdržování autobusových linek MHD projíždějících předmětnými lokalitami. V některých lokalitách začalo docházet i k dílčím zlepšením pro ostatní účastníky silničního provozu. Zejména se jednalo o složky IZS, dále cyklisty, v některých případech dokonce i individuální automobilovou dopravu. U jednotlivých lokalit se jednalo o následující problematická místa.

 1. Michelská – navazuje na problémové lokality 4.35 a 4.40 a propojuje je
 2. Libušská – problémová lokalita 4.34
 3. Kukulova – problémová lokalita 4.54
 4. Bucharova – problémová lokalita 4.54
 5. Plzeňská – zvýšená intenzita provozu kvůli nedostatečné a zhoršující se průjezdnosti problémových lokalit 4.54 a 4.55
 6. Kamýcká – problémová lokalita 4.59
 7. Kbelská – problémová lokalita 4.6
 8. Rabakovská – reaguje na problematické křížení s problémovou lokalitou 4.20, zároveň zefektivňuje dříve realizované opatření řešící problém v daném místě
 9. Opatovská – problémová lokalita 4.27
 10. Strakonická – problémová lokalita 4.46

 

13. února 2023
21. listopadu 2023