Projekt CIVITAS Trendsetter

Mezi roky 2002 a 2006 se v rámci iniciativy CIVITAS hlavní město Praha zapojilo do projektu TRENDSETTER. Kromě Prahy se ho zúčastnil rakouský Graz, francouzské Lille, maďarská Pecs a švédský Stockholm. Cílem projektu bylo zavést osvědčená opatření, která pomou snížit hladinu hluku, dopravní zácpy a zvýšit kvalitu ovzduší a tyto příklady dobré praxe zlepšující kvalitu života sdílet s dalšími městy, která řešení praktikující udržitelnou mobilitu využijí.

V Praze se opatření týkala rozšíření zón se zákazem vjezdu pro vozidla nad 6 tun. Výsledkem bylo snížení emisí i hluku a spotřeby energie. Expanze zón přispěla k tomu, že se centrum města stalo pro obyvatele i návštěvníky atraktivnější.  

V Praze na Karlově byla v rámci projektu zavedena nová autobusová linka, která dokáže zajistit obslužnost i ve staré části města s úzkými a křivolakými ulicemi, kde se nachází řada nemocnic, ale zastávky MHD jsou vzdálené. Bezbariérové autobusy propojily tuto část města a umožnily komfortní způsob dopravy i osobám s omezenými možnostmi pohybu. Zavedení této linky bylo úspěšné, a proto byla v roce 2005 v této čtvrti zavedena ještě jedna taková linka.

Více informací o projektu najdete zde: http://civitas.eu/content/trendsetter

 

3. dubna 2018
29. května 2024