Projekt SWITCHSWITCH – Embracing Active Travel for Health byl mezinárodní projekt finančně podpořený Evropskou unií, jehož cílem bylo snížit množství negativních dopadů způsobených automobilovou dopravou ve městě tím, že motivoval místní obyvatele k využívání jízdního kola nebo chůze k cestám na krátké vzdálenosti. Projekt probíhal v letech 2015 a 2016 a Praze byla nabídnuta účast v tomto projektu jako jednomu z Follower Cities.

Hlavními aktivitami byl vznik individuálního on-line cykloprůvodce, který dokázal vyhledat nejoptimálnější trasu dle specifických požadavků uživatele. Tato aplikace dala v roce 2017 základ pro vznik mobilní aplikace navigace Na kole Prahou.

Projekt také uspořádal seminář „Nakupování pro všechny“, který spolu s brožurou vznikl v rámci tématu Nakupuj na kole a komunikoval témata všestranné bezbariérovosti u nákupních a obchodních center/řetězců.

Dále vznikly záložky s užitečnými typy jak na kole po městě, které byly distribuovány skrze síť městských knihoven. Uskutečnily se praktické workshopy a další lifestyle aktivity jako např. dívčí cyklojízda.

Hlavním komunikačním kanálem byl web www.delamcocitim.cz, stejnojmenná facebooková stránka a městské reklamní plochy. Projekt byl propagován také v rámci řady akcí pro veřejnost pod záštitou kampaně Čistou Stopou Prahou.

Více na https://www.switchtravel.eu/

 

4. dubna 2018
27. února 2024