Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty

Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty
  • Gesční odbor: Odbor hospodaření s majetkem a Odbor bytového fondu
  • Registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002301
  • Celkový schválený rozpočet: 18 965 503,09 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 06. 2021 – 30. 06. 2024
  • Stav projektu: v průběhu realizace

Hodnocení projektu: Projekt se nyní nachází ve své realizační fázi a jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle schváleného harmonogramu projektu.

Rekonstrukce dvou nadzemních pater objektu na adrese Bulovka 501/3, které dříve sloužily jako ubytovna. Provedením rekonstrukce dojde k vytvoření 12 multifunkčních sociálních bytů o výměrách od 21 do 47,3 m2. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti sociálního bydlení v lokalitě s tím, že nově vytvořené byty jsou koncipovány tak, aby mohly sloužit širokému spektru žadatelů, od jednotlivců po velké rodiny. Rekonstrukce spočívá převážně ve vnitřních úpravách (kromě oprav stávajících oken a dveří).

13. února 2023
28. května 2024