SCORE

SCORE
  • Gesční odbor: Odbor ochrany prostředí
  • Celkové způsobilé výdaje: 1 202 784 Kč
  • Poskytoval dotace: Evropské komise, HORIZON 2020
  • Trvání projektu: 2019 – 2021
  • Stav projektu: ukončen

Webové stránky: https://www.score-h2020.eu/about-us/score-consortium

Projekt byl zaměřen na rozvoj energetických komunit v oblasti energetických společenství. V rámci projektu bylo založeno Společenství pro obnovitelné zdroje (SPOZE), dále pokračovala příprava dalších pilotních projektů fotovoltaických elektráren (FVE) provozovaných SPOZE. Projekt napomohl rozvoji celkového systému energetického společenství a propagaci konceptu komunitních FVE mezi dalšími investory.

 

13. února 2023
30. listopadu 2023