Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu
  • Gesční odbor: Odbor dopravy/Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  • Registrační číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000604
  • Celkový schválený rozpočet: 41 081 150,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 12. 2017 – 31. 01. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: V projektu bylo dosaženo významných úspor energie, oproti stávajícímu stavu, modernizací stávajícího systému osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení

Zkušební provoz byl úspěšně zakončen a dílo předáno zadavateli. Modernizací stávajícího systému bylo dosaženo významných úspor energie.             

Webové stránky: https://1url.cz/1r1SR

Projekt je zaměřen na dosažení úspory energetické náročnosti ve Zlíchovském automobilovém tunelu, které bude dosaženo výměnou stávajícího systému osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic sloužících pro napájení technologií tunelu.

 

10. května 2023
22. listopadu 2023