Specializované vouchery

Specializované vouchery
  • Gesční odbor: Odbor projektového řízení
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607
  • Celkový schválený rozpočet: 299 978 770,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 10. 2017 – 30. 04. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Využitím voucherů v rámci tohoto projektu bylo v zúčastněných malých a středních firmách na území hl. města Prahy dosaženo produktové, procesní, organizační nebo marketingové inovace.

Seznam příjemců

Inkubace – 23 pražských firem získalo díky voucheru na pobyt v zahraničních inkubátorech unikátní příležitost zvýšit svoji konkurenceschopnost jak na českém trhu, tak i na trzích zahraničních. Pražský voucher podpořil společnosti dotací v celkové výši 9 682 211,55- Kč na aktivity sloužící k rozvoji v zahraničních inkubátorech – od poradenských služeb zahraničních mentorů, podporu komercializace produktů, až po náklady na cestovné, ubytování a pronájem místa ve vybraném inkubátoru. Pražští podnikatelé tak zavítali do velmi žádaných lokací v USA (Silicon Valley, San Francisco), Číně (Šanghaj), ale i do Austrálie a Nového Zélandu, Hong Kongu, nebo i evropských destinací ve Švýcarsku a Německu.

Koučing a mentoring pražští podnikatelé uvítali možnost podpory svého start-upu pomocí voucheru na koučing a mentoring. Zkušenosti a know-how od prověřených koučů a mentorů jsou cennou pomocí do začátků nově založených společností. Na podporu dosáhlo 85 firem, které čerpaly jednak služby koučů a mentorů, ale rovněž i poradenské služby z oblastí financí, právního poradenství, marketingu a PR v celkové výši finanční podpory 29 666 601,- Kč.

Kreativita – byla nejčastěji využívána na vytvoření webové prezentace či public relations. Celkově bylo podpořeno 403 projektů v celkové výši dotace 145 016 465,21- Kč. Pro mnoho malých pražských podniků bylo v nelehké covidové době kvalitní zviditelnění velmi důležité, proto jsme rádi, že jsme mohli vybrané projekty podpořit. Úspěšnost poskytnutých PR služeb lze sledovat na reklamách po Praze i na sociálních sítích.

Výstavy a veletrhy – byl bohužel nejvíce zasažen COVIDEM 19. Vzhledem k pevným termínům realizací výstav a veletrhů a souběhu situace, kdy v průběhu posledních 2 let byly výrazně znemožněny cesty do zahraničí, byl tento voucher ukončen (proplacen byl pouze 1 voucher - 385 577,-Kč ) a prostředky byly převedeny do ostatních dotací.

Cílem projektu bylo zvýšit míru přežití nově vznikajících malých a středních podniků na území hl. města Prahy, s podnikatelskou historií do 3 let. Tento projekt byl implementován vyhlášením výzev čtyř voucherových programů se zaměřením na zahraniční veletrhy a výstavy, kreativní služby, pobyt v zahraničních inkubátorech a koučing a mentoring.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023