STEPHANIE (Space TEchnology with Photonics for market and societal challenges)

STEPHANIE (Space TEchnology with Photonics for market and societal challenges)
  • Gesční odbor: Odbor evropských fondů
  • Celkový rozpočet: alokace pro celý projekt 1.8 milion EUR
  • Poskytovatel podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR, Interreg Europe
  • Trvání projektu: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Web: www.interregeurope.eu/stephanie
Facebook: www.facebook.com/projektstephaniecz

Partneři: 'Nello Carrara' Institute of Applied Physics National Research Council Regional Government of Tuscany (I), Photonics Bretagne (F), Hlavní město Praha (CZ),NanoMicroMaterialsPhotonics.NRW Cluster c/o NMWP Management GmbH (DE), Andalusian Foundation for Aerospace Development Center for Advanced Aerospace Technologies (E), Durham County Council (GB), University of Liège Liège Space Centre (B).

Projekt přispěl k využití všech výhod plynoucích z vesmírných technologií založených na fotonice a satelitních datech. Jednalo se o podporu aplikací na využití technologií, jako jsou GPS data či data z družic. Tyto technologie mohou pomoci v různých oblastech, které spravuje Magistrát hl. m. Prahy, jako sledování stavu zeleně, sledování využití území - územní plán, bezpečnostní opatření a další jiné technologie spadající do konceptu Smart City. Projekt se zabýval posílením mezisektorové spolupráce mezi výzkumnou, veřejnou a podnikatelskou sférou a možnostmi financování projektů v tomto výzkumném odvětví.

 

13. února 2023
30. listopadu 2023