Strakonická – rozšíření

Strakonická-rozšíření
  • Gesční odbor: Odbor dopravy/Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  • Registrační číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0002050
  • Celkový schválený rozpočet: 380 000 000,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 01. 2021 – 31. 7. 2023
  • Stav projektu: ukončena

 

Hodnocení projektu: Realizací projektu byla dokončena opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v rámci projektu. Jednalo se o rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, a to s cílem preference autobusů veřejné dopravy.

Webové stránky: http://www.tsk-praha.cz/stavby/attachment/60351a69d8d9a78a0e9cedfd/strakonicka_-_rozsireni_komunikace_1614243246874.pdf

Předmětem projektu bylo realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v ulici Strakonická ve směru do centra (v úseku zastávka Dostihová – Barrandovský most). V rámci této úpravy se jednalo o rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, a to s cílem preference autobusů veřejné dopravy. Cílem byla úprava stávající komunikace tak, aby umožňovala rozšíření a zřízení plnohodnotného vyhrazeného jízdního pruhu pro vozidla MHD a IZS bez nutnosti omezovat počet ostatních jízdních pruhů. V rámci úprav došlo k úpravě svahů, výstavbě opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění a vybudování nové dešťové kanalizace. Rekonstruovaný úsek má délku 2.743,29m.

 

10. května 2023
20. dubna 2024