Technická pomoc Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

Technická pomoc Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)
  • Gesční odbor: Odbor evropských fondů
  • Registrační číslo: CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_001/0000001 
  • Celkový schválený rozpočet: 404 954 139,00 Kč 
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 12. 2015 – 31. 12. 2023
  • Stav projektu: v průběhu realizace

Hodnocení projektu: Projekt se nyní nachází ve své realizační fázi a jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle schváleného harmonogramu projektu.

Webové stránky: www.penizeproprahu.cz

Realizace projektu souvisí s implementací a administrací Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OP PPR). Cílem projektu je zajistit účinnou a efektivní implementaci OP PPR v souladu s pravidly programu, národní a evropskou legislativou.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023