Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti

Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti
  • Gesční odbor: Odbor archiv hl. m. Prahy
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000454
  • Celkový schválený rozpočet: 15 689 500,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 12. 2017 – 08. 12. 2021
  • Stav projektu: uzavřen

Hodnocení projektu: Projekt byl úspěšně ukončen předáním funkčního SW nástroje Archivu hl. m. Prahy.

Webové stránky: http://www.ahmp.cz

Cílem projektu bylo vyvinout univerzální matematický model pro metodiku efektivního testování archivovaných dat vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Druhou fází projektu bylo vytvoření softwarového nástroje implementovaného v prostředí Odboru archivu na základě tohoto modelu.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023