UNaLaB (Urban Nature Labs)

UNaLaB (Urban Nature Labs)
  • Gesční odbor: Odbor životního prostředí
  • Celkový rozpočet: 1 138 217,5
  • Poskytovatel podpory: Evropské komise, HORIZON 2020
  • Trvání projektu: 01. 06. 2017 – 30. 11. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Projektové aktivity byly oficiálně dokončeny v prosinci roku 2022. K příležitosti ukončení projektu se konalo závěrečné setkání projektových partnerů projektu a zároveň proběhla studijní návštěva v pilotním městě Eindhoven. Jednotlivým představitelům ostatních partnerů byly představeny implementovaná funkční řešení, která byla ve spolupráci v rámci projektu vyvinuta a vedla ke zmírnění dopadu změn klimatu.

Webové stránky: https://unalab.eu/en

Partneři:

  • 1. Eindhoven (NLD)
  • 2. Janov (ČR)
  • 3. Tampere (FIN)

Partner pro metodickou podporu projektu:

  • 4. Německá výzkumá organizace Fraunhofer

Hlavním úkolem projektu UNaLab je společná implementace strategií a opatření v oblasti městského, ekologického a vodního hospodářství, které mají významný dopad na kvalitu života a řeší problémy související s klimatickými změnami a zvýšenou urbanizací, zavádění řešení pomocí zelené a modré infrastruktury. Výstupem projektu bude rozpracování adaptační strategie města, která je v současnosti vytvářena Odborem ochrany prostředí (OCP) Magistrátu hl. města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) do konkrétního akčního plánu s projekty.

 

10. května 2023
30. listopadu 2023