UNITES (UrbaN InTEgration Strategies through co-design)

UNITES (UrbaN InTEgration Strategies through co-design) (2)
 • Gesční odbor: Odbor kultury a cestovního ruchu
 • Celkový rozpočet: 1 236 026, 93 Kč
 • Poskytovatel podpory: Evropská komise, HORIZON EU
 • Trvání projektu: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
 • Stav projektu: v průběhu realizace

 

Hodnocení projektu: Projekt je v plné realizaci, probíhají plánované aktivity zahrnující finalizaci Akčního plánu Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců na roky 2024-2025, dále aktivity k zpracování video-výstupů pro MOOC, aktivity k propagaci projektu UNITES a k realizaci participačních setkání k cizinci.

Webové stránky: https://eurocities.eu/projects/unites/

 

Partneři:

 1. EUROCITIES, Belgie
 2. MigrationWork, Velká Británie
 3. UNITEE, Belgie
 4. New Woman Connectors Foundation, Nizozemsko
 5. Město Atény, Řecko
 6. Město Boloňa, Itálie
 7. Město Düsseldorf, Německo
 8. Město Oulu, Finsko
 9. Město Grenoble, Francie
 10. Hlavní město Praha, Česká republika
 11. Město Záhřeb, Chorvatsko
 12. Město Zaragoza, Španělsko

Cílem projektu je vývoj a implementace integračních strategií, rámců se širokou škálou zúčastněných stran. Inovativní metodiky pro společné vytváření integračních strategií. Sdílení osvědčených postupů v této oblasti a rozvíjení replikovatelné metodiky, podpora společného rozvoje integračních strategií s dalšími zúčastněnými stranami.

 

10. května 2023
24. dubna 2024